Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Sammanställning från SRO

Publicerad: Uppdaterad:

Det här tog SRO ställning om vid mötet 19 januari. Ta del av sammanställningen nu, mötesanteckningar publiceras senare.

Agenda SRO 19 januari

 • Lägesrapport om covid-19
 • Slutrapport primärvårdsuppdraget
 • Lägesrapport om remisshantering, länsgemensam färdplan Nära vård och revidering av Hälso- och sjukvårdsavtalet
 • Länsgemensamma styrdokument

2022-01-19 Sammanställning från SRO, PowerPoint

Lägesrapport om covid-19

Föredragande: Föredragande: Jan Kilhamn, VGR

 • Rapportering om läget för smitta, inneliggande vård, provagning och vaccination.
 • Positiva fall har ökat de senaste veckorna.
 • Ansträngt läge i bemanningen.
 • Mycket stor efterfrågan på testning från allmänheten sedan julhelgen
 • Belastningen på IVA har ökat men är beskedlig.
 • Gott samarbete och dialog med lösningsorienterat samarbete mellan kommun och region
 • Nyttan med vaccination tydlig fortfarande: två tredjedelar ovaccinerade på IVA.
 • Studie visar: Vaccin mot covid vad gäller personer över 60 år bara i Sverige har inneburit att 4770 dödsfall i denna åldersgrupp har kunnat undvikas genom vaccination mot covid-19 under tiden december 2020 -november 2021

Eurosurveillance | Estimated number of deaths directly averted in people 60 years and older as a result of COVID-19 vaccination in the WHO European Region, December 2020 to November 2021

Ställningstagande: SRO noterar informationen.

Slutrapport primärvårdsuppdraget

Föredragande: Malin Swärd VästKom

 • Rapporten färdigställd.
 • Fem viktiga samverkansområden med förslag på fortsatt gemensam utveckling är identifierade.

Ställningstagande: SRO noterar informationen och ställer sig bakom föreslagna utvecklingsområden

Lägesrapport om remisshantering, länsgemensam färdplan Nära vård och revidering av Hälso- och sjukvårdsavtalet

Föredragande: Anne-Marie Svensson, VGR

 • Bearbetningen av synpunkterna pågår, en lägesbild presenteras.
 • En kommun avstyrkt Färdplan.
 • Tre kommuner avstyrkt Häls- och sjukvårdsavtalet.
 • Förs dialog med de kommun/er som avstyrkt.
 • Håller tidplanen

Ställningstagande: SRO noterar informationen.

Länsgemensamma styrdokument

Föredragande: Charlotta Wilhelmsson, VästKom

 • Vilka gemensmanna styrdokument ska vi ha inom hälsa-, vård och omsrog
 • Beskriver typer av styrande dokument
 • Beskriver berednings- och beslutsprocess
 • Dokumentmallar tas fram för

Ställningstagande: SRO ställer sig bakom förslag till gemensam hantering av styrande dokument.

Mötesdatum för SRO år 2022

Mötesform: Teams (tills vidare)
Tid: klockan 13.00-15.00 (så länge mötet hålls digitalt)

 • 24 februari
 • 28 april
 • 30 juni
 • 19 oktober
 • 24 november

Publicerad:
Senast uppdaterad: 2022-02-01 08:34