Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Sammanställning från SRO

Publicerad:

Det här tog SRO ställning om vid mötet 19 november. Ta del av sammanställningen nu, mötesanteckningar publiceras senare.

Agenda SRO 19 november

 • Lägesrapport om covid-19
 • Lägesrapport om primärvårdsuppdraget
 • Lägesrapport om samverkansstruktur
 • Förlängning av interimistiskt kunskapsråd år 2022
 • Lägesrapport om arbetet med välfärdsteknik  
 • Information om Hälso- och sjukvårdsavtalet

2021-11-19 Sammanställning från SRO, PowerPoint

Lägesrapport om covid-19

Föredragande: Kristine Christiansen Rygge, VGR

 • Fram till och med vecka 45 har 82,5 procent av invånare 12 år och äldre i Västra Götaland fått minst en dos vaccin och 76,2 procent har fått två doser.
 • Fokus på att fler ska vaccinera sig 16 år och äldre. Breda och riktade insatser pågår.
 • Påminner att det är viktigt för personal att ta den tredje dosen.

Ställningstagande: SRO noterar informationen.

Lägesrapport om primärvårdsuppdraget

Föredragande: Malin Swärd VästKom

 • Förslag till förlängning av tidsperioden för primärvårdsuppdraget och att slutrapporten presenteras på nästkommande möte i januari, 2022.
 • Skickar ut information om processen.

Ställningstagande: SRO ställer sig bakom den förlängda tidsperioden av primärvårdsuppdraget med kompletterande information för klargörande av processen.

Lägesrapport om samverkansstruktur

Föredragande: Helena Söderbäck, VästKom

 • Fortsatt arbete med den gemensamma samverkanstrukturen inväntar utredningen översyn av VästKoms uppdrag som pågår nu.
 • Utredningen förväntas vara klar i februari 2022.

Ställningstagande: SRO noterar informationen och ställer sig bakom förändrad tidsplan.

Förlängning av interimistiskt kunskapsråd år 2022

 • Förslag till förändring av den interimistiska tiden för kunskapsrådet till och med 2022 alternativt till en ny länsgemensam.

Ställningstagande: SRO ställer sig bakom förslag till förlängning av den interimistiska tiden för Kunskapsrådet tills dess en ny länsgemensam ledning- och samverkansstruktur finns på plats.

Lägesrapport om arbetet med välfärdsteknik

Föredragande: Adam Krantz, VästKom och Emma Övelius, Lumell Associates

 • Överlag ett starkt stöd för ett enhetligt sortiment av digitala hjälpmedel bland intervjuade personer och respondenter på enkät.
 • Samarbetet är genomförbart och vi kan dra konkreta lärdomar från regioner och kommuner som kommit längre.

Nästa steg

 • Färdigställa utredningen (dec)
 • Fortsätta dialog och förankring
 • Ta förslaget på samverkansavtal vidare i processen (remissperiod i vår – då finns underlagen från utredningen också att tillgå)

Ställningstagande: SRO noterar informationen.

Information om Hälso- och sjukvårdsavtalet

Information

 • Det har inkommit förfrågningar om förlängd remisstid för Hälso- och sjukvårdsavtalet med tillhörande överenskommelser.
 • SRO har bedömt att den angiva remisstiden är rimlig och välkomnar remissvar till och med senast den 31 december 2021. Beslutet är taget av presidiet i SRO.

Ställningstagande: SRO noterar informationen.


Publicerad: