Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Läget i satsning för att utveckla brukarmedverkan i Västra Götaland

Publicerad: Uppdaterad:

Handbok i brukarmedverkan planeras vara klar i september och i november hålls Regional Framtidskonferens Brukarinflytande - Håll utkik!

Sedan november 2018 pågår en statligt finansierad satsning för att utveckla brukarinflytandet i Västra Götaland. Syftet med ett stärkt brukarinflytande är att det bidrar till att uppnå målen som beskrivs i den länsgemensamma handlingsplanen för psykisk hälsa.

Sara Svensson är gemensam resurs för brukarorganisationerna och Lars Alfredsson är gemensam resurs för de sex delregionala vårdsamverkansområdena i Västra Götaland. I sit uppdrag har de mött processledare, utvecklingsledare, profession, ledningsgrupper och brukarföreningar i respektive vårdsamverkansområde. Ett förslag till projektplan har tagits fram.

Mål i projektplanen

Vid projektårets slut ska följande mål ha uppnåtts

Mål 1: Ha kommunicerat, informerat och fört dialog kring brukarinflytande samt den betydelse det kan ha i varje delregion på system-, verksamhets- och individnivå.

Mål 2: ha genomfört en regional Framtidskonferens kring brukarinflytande på system-, verksamhets- och individnivå. Syftet med kongerensen är att stödja utvecklingsarbetet kring brukarinflytande i respektive vårdsamverkansområdet.

Konferensen är preliminärt planerad till 7 november. SAVE THE DATE!

Mål 3: Ha skapat information och informationstillfällen om metoden och förhållningssättet Delat beslutsfattande för profession, patienter och närstående.

Mål 4: Ha formulerat och publicerat listor på brukar- och närståendeföreningar på Vårdsamverkans hemsidor samt information om vad brukarinflytande och brukar- och närståendeföreningar är.

Läs hela informationsbrevet:

Informationsbrev juni 2019 Stärkt brukarinflytande


Publicerad: