Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Handlingsplan psykisk hälsa - en första uppföljning

Publicerad: Uppdaterad:

En första uppföljning av Handlingsplan för psykisk hälsa i Västra Götaland är nu sammanställd.

Styrgruppen för psykisk hälsa har ställt sig bakom uppföljningen och baslinjemätningen av indikatorerna som finns med i handlingsplanen. Materialet är presenterat så att det ska vara användbart på både regional, delregional och lokal nivå. Varje aktör kan plocka ut och titta på uppföljningen av de mål som just de prioriterat.

Mätningen har gjorts utifrån de fem fokusområdena, som ligger till grund för handlingsplanens mål. Dessa områden anges även i den nationella överenskommelsen och sammanfattar olika delar som är viktiga att fokusera på utifrån befolkningens behov för främja psykisk hälsa, motverka psykisk ohälsa och erbjuda effektiva insatser till de som drabbats. Fokusområdena är:

  1. Förebyggande och främjande arbete
  2. Tillgängliga tidiga insatser
  3. Enskildas delaktighet och rättigheter
  4. Utsatta grupper
  5. Ledning, styrning och organisation

För samtliga fokusområden finns mål för vuxna respektive barn/ungdomar. För varje mål finns i sin tur ett antal indikatorer. Det är dessa som nu har följts upp.

Handlingsplanen började gälla i år, 2018. Under 2017 genomfördes ett arbete för att välja lämpliga indikatorer för att kunna följa handlingsplanens 15 mål över tid.

Målsättningen är att indikatorerna ska göra det möjligt att jämföra processer och resultat, och därigenom stimulera och initiera förbättringsarbete. Syftet med indikatorerna är inte att utvärdera den enskilda organisationen, utan snarare att försöka få underlag för att kunna spegla gemensamt arbete och samverkan i respektive organisations data.

Charlotta Wilhelmsson

Processledare Västkom
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Ulrika Söderlund

Regionutvecklare VGR
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Publicerad: