Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet Hoppa till chatbot

Syfte

Syftet med denna överenskommelse är att personer inom målgrup­perna ska ges möjlighet till återhämt­ning och delaktighet i samhällslivet på samma villkor som andra. Vård, stöd och insatser ska bidra till att individen behåller och/eller förbättrar sin hälsa samt sina funktioner inom livsområ­den som boende, sysselsättning och mellanmänskliga relationer.

Den enskilde ska få vård, stöd och insatser som är samordnade mellan kommunens och VGRs verksamheter och upplevs som en välfungerande helhet. Indi­viden ska inte hamna mellan huvud­männens olika ansvarsområden och därför inte få den hjälp som hen behö­ver.


Senast uppdaterad: 2021-05-19 13:36