Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Remiss Hälso- och sjukvårdsavtalet och tillhörande överenskommelser

Här lämnar du synpunkter på Hälso- och sjukvårdsavtalet och tillhörande överenskommelser. Synpunkterna skickas  in via webbformulär och vi önskar ETT samberett svar från varje kommun/remissinstans

Här lämnar du synpunkter på remisserna, senast XXX:

  • Del A, Hälso- och sjukvårdsavtalet och tillhörande överenskommelser
  • Del B, Hälso- och sjukvårdsavtalet
  • Del C, Överenskommelse Läkarmedverkan i kommunal hälso- och sjukvård i Västra Götaland
  • Del C, Överenskommelse Samverkan vid in- och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård
  • Del C, Överenskommelse Samverkan kring personer med psykisk funktionsnedsättning och personer med missbruk och beroende
  • Del C, Överenskommelse Samverkan om munhälsa - uppsökande och nödvändig tandvård

Lämna synpunkter i webbformuläret

Formuläret är uppdelat i flera avsnitt. Ni lämnar synpunkter per avsnitt och rubrik. Du behöver inte kopiera in text från avtalet/överenskommelserna, utan endast skriva era synpunkter. Ni behöver inte fylla i alla fält.

Till webbformuläret för remissvar

Använd arbetsmallen

Vi har tagit fram en arbetsmall som du kan använda i insamlandet av synpunkter och inför att svaret skickas in via webbformulär. Arbetsmallen är ett worddokument som går att fylla 

Ett svar per remissinstans

Vi önskar ETT samberett svar från respektive kommun samt remissinstans i Västra Götalandsregionen, listat nedan.

 

Remissunderlag

Missiv Hälso- och sjukvårdsavtalet

Remiss Hälso- och sjukvårdsavtalet och tillhörande överenskommelser


Senast uppdaterad: 2021-07-01 08:04