Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Nyheter

Nyheter

Över hela länet kommer det hållas kickoffer för Hälso- och sjukvårdsavtalet under april och maj månad. Har du inte anmält dig än är det hög tid.

För att underlätta praktisk tillämpning av Hälso- och sjukvårdsavtalet i Västra Götaland finns gemensamt framtagna tillämpningsanvisningar i form av åtta vägledande patientfall. Samtliga patientfall genomsyras av avtalets värdegrund där det gemensamma ansvaret med individens perspektiv är i centrum.

Snart har vi ett nytt Hälso- och sjukvårdsavtal beslutat i Västra Götaland. Den 31 januari 2017 tog regionfullmäktige det slutliga beslutet för Västra Götalandsregionens del och under mars månad väntas de flesta av länets 49 kommunfullmäktige göra det samma.

Sista steget i beslutsprocessen för Västra Götalandsregionens del är taget. Regionfullmäktige ställde sig den 31 januari 2017 bakom förslag till nytt Hälso- och sjukvårdsavtal i Västra Götaland 2017-2020. Vidare kvarstår beslut i länets samtliga 49 kommunfullmäktige innan avtalsstart den 1 april 2017.

Den 25 november startade beslutsprocessen hos 50 parter då den politiska styrgruppen för översynen samt det politiska samrådsorganet, SRO, mellan VästKom och Västra Götalandsregionen ställde sig bakom förslaget till nytt Hälso- och sjukvårdsavtal i Västra Götaland samt underavtalet Överenskommelse kring personer med psykisk funktionsnedsättning och personer med missbruk.

Sedan före sommaren har avtalsutkastet till nytt Hälso- och sjukvårdsavtal varit ute på synpunktsrunda hos 68 instanser och över 60 har inkommit med svar. Samtliga inkomna synpunkter processades i översynens arbetsorganisation under september månad och nu har den politiska styrgruppen godkänt ett justerat avtalsförslag. I slutet av november påbörjas därmed beslutsprocessen hos 50 parter.

Inför ny avtalsperiod som inleds den 1 april 2017 har en gemensam översyn av nuvarande avtal genomförts med fördjupad dialog och partsgemensam arbetsorganisation innefattande arbetsgrupper, operativ ledningsgrupp samt politisk styrgrupp. Ett förslag till nytt Hälso- och sjukvårdsavtal är nu ute på synpunktsrunda hos samtliga parter. Men vilka är förändringarna? Vad är nytt?

Den 2 juni skickades förslag till nytt Hälso- och sjukvårdsavtal samt regional överenskommelse ut till samtliga parter, Västra Götalandsregionen och länets 49 kommuner, för synpunktsrunda.

Översynens arbetsprocess som pågått sedan slutet av 2015 rusar framåt och är nu i fasen för bedömning hos samtliga 50 parter; 49 kommuner i länet och Västra Götalandsregionen.

I dagarna lämnar de fyra delprocessgrupperna sina rapporter för vidare framarbetning av avtalsutkastet under mars och april. Här följer några spaningar, men inga sanningar, på vad ett kommande Hälso- och sjukvårdsavtal kan innebära.

Det menar Lasse Lindén, delprocessledare för delprocessgruppen Ansvar och Avvikelser.

Vi är nu mitt i arbetsprocessen där ett utkast till nytt Hälso- och sjukvårdsavtal tas fram. Fyra arbetsgrupper arbetar i dagsläget fram underlag och innehåll utefter fyra ansvarsområden. Deadline för avtalsutkastet är den 1 maj i år.


Senast uppdaterad: 2018-04-18 14:55