Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Politiskt samrådsorgan, SRO

Samverkans- och ansvarsfrågor mellan Västra Götalandsregionen och länets 49 kommuner hanteras i det politiska samrådsorganet, SRO, som består av politiker från Västra Götalandsregionen och VästKom.

SRO har inget mandat att fatta länsövergripande beslut utan är en samrådsgrupp som avhandlar och rekommenderar huvudmännen att fatta beslut i frågor som rör samtliga 49 kommuner och Västra Götalandsregionen.

Axel Josefson (M)
Representerar: Göteborgsregionens kommunalförbund
Roll: Ordförande i kommunstyrelsen, Göteborgs Stad samt ordförande i Göteborgsregionens kommunalförbund               
                      
Kent Lagrell (M)
Representerar: Göteborgsregionens kommunalförbund                
Roll: Ordförande i Styrgrupp för social välfärd, Göteborgsregionens kommunalförbund                
                                  
Ulf Olsson
Representerar: Boråsregionen/Sjuhärads kommunalförbund
Roll: Ledamöt i Boråsregionens kommunalförbund samt ordförande i kommunstyrelsen, Borås stad
           
Bengt Hilmersson
Representerar: Boråsregionen/Sjuhärads kommunalförbund
Roll: Ordförande i Beredning välfärd och kompetens, Boråsregionen/Sjuhärads kommunalförbund samt ordförande i kommunstyrelsen, Vårgårda kommun
               
Katarina Jonsson
Representerar: Skaraborgs kommunalförbund
Roll: Ordförande i kommunstyrelsen, Skövde kommun samt ordförande i Skaraborgs Kommunalförbund
              
Anna-Karin Skatt
Representerar: Skaraborgs kommunalförbund
Roll: Ordförande i kommunstyrelsen, Tidaholms kommun   

Martin Carling
Representerar: Fyrbodals kommunalförbund
Roll: Ordförande i kommunstyrelsen, Dals-Eds kommun samt ordförande i Fyrbodals kommunalförbund
                  
Lena Hult
Representerar: Fyrbodals kommunalförbund
Roll: Ordförande i omsorgsnämnden, Trollhättans Stad

Johnny Magnusson
Representerar: Västra Götalandsregionen
Roll: Ordförande, Regionstyrelsen

Helen Eliasson
Representerar: Västra Götalandsregionen
Roll: Vice ordförande, Regionstyrelsen

Jonas Andersson
Representerar: Västra Götalandsregionen
Roll: Ordförande, Hälso- och sjukvårdsstyrelsen

Tony Johansson
Representerar: Västra Götalandsregionen
Roll: 1:e vice ordförande, Hälso- och sjukvårdsstyrelsen

Håkan Linnarsson
Representerar: Västra Götalandsregionen
Roll: 2:e vice ordförande, Hälso- och sjukvårdsstyrelsen

Mötesanteckningar, SRO

Titel ▲

Möten SRO

2021
19 nov, kl. 13.00-15.00

2022
19 januari, kl. 13.00-15.00
24 februari, kl. 13.00-15.00
28 april, kl. 13.00-15.00
30 juni, kl. 13.00-15.00
19 oktober, kl. 13.00-15.00
24 november, kl. 13.00-15.00

Kontakt

Beredning Västra Götalandsregionen
Jan Kilhamn, jan.kilhamn@vgregion.se 
Rose-Marie Nyborg,  rose-marie.nyborg@vgregion.se

Beredning VästKom
Ann-Charlotte Järnström, ann-charlotte.jarnstrom@vastkom.se
Anneli Asmundsson Bjerde, anneli.bjerde@vastkom.se


Senast uppdaterad: 2021-09-27 10:37