Inskrivningsmeddelande

Är inskrivningsmedelandet att beteckna som en ansökan från patienten? Det krävs en ansökan från individen för att få öppna en utredning enligt SoL. Eller ska biståndshandläggarna, när de fått inskrivningsmeddelandet, kontakta patienten och upprätta en ansökan?

Nej, ett inskrivningsmeddelande är inte att betrakta som en ansökan. Det är en indikation på att socialtjänsten i berörd kommun behöver ta en kontakt och informera om möjligheten att göra en ansökan och informera om vilka möjligheter socialtjänstlagen ger. Först efter en, oftast muntlig, ansökan kan utredning inledas.


Senast uppdaterad: 2018-05-28 17:11