Information vid utskrivning

Vem initierar så tidigt som möjligt vilka hjälpmedel som krävs? Kommunerna behöver snabbt kunna ha hjälpmedel till hands.

Det gör fysioterapeuten och/eller arbetsterapeuten i slutenvården. Hjälpmedelsavtalet mellan VG och VGR ses över för närvarande.


Senast uppdaterad: 2018-05-28 17:11