Följa upp SIP

Kan det vara så att vi kan be om ett samtycke från patienten för att uppdatera en SIP?

Ja, för att upprätta eller uppdatera en SIP behövs personens samtycke.


Senast uppdaterad: 2018-05-28 17:11