DiREKT

Projektet för stärkt digital kompetens inom vård- och omsorgssektorn i Västra Götaland med stöd av den Europeiska socialfonden.

Projektet har startats upp den 1 juni 2018. Planerinsfasen pågår och hemsidan är under framtagning.

Mer information

DiREKT är ett samverksansprojekt mellan VGR och VästKom med stöd av Europeiska Socialfonden

https://www.esf.se/sv/Vara-fonder/Socialfonden1/

Kerstin Hinz

Projektledare
Telefonnummer

Senast uppdaterad: 2018-10-12 17:06