Rehabilitering och habilitering

Barn och vuxna med behov av rehabilitering och habilitering behöver ofta insatser både från hälso- och sjukvård och från socialtjänst och många olika yrkesutövare är involverade. Ibland behöver insatserna samordnas så att de kan ges i rätt ordning, både för brukarens bästa och för att undvika onödigt dubbelarbete.

Västra Götalandsregionen och VästKom har tagit fram tillämpningsanvisningar för socialstyrelsens föreskrift kring samordning av insatser för habilitering och rehabilitering.

I länet finns också en vägledning kring rehabilitering och habilitering inom öppenvård för vuxna personer i Västra Götaland. Vägledningens syfte att tydliggöra sjukgymnasternas och arbetsterapeuternas ansvar.

Tillämpningsanvisningar, vägledning och mer information om rehabilitering och habilitering finns på Västkoms hemsida.

Rehabilitering och habilitering på Västkoms hemsida

Senast uppdaterad: 2018-06-08 16:01