Nyheter

Nyheter

Ett förslag angående revideringarna av Västbus riktlinjer har varit på remiss. Tidplanen är att ett beslut om den nya överenskommelsen fattas under våren 2019.

En dialog har förts med huvudmännen kring en förändrad uppdragsbeskrivning för Västbus styrgrupp då arbetet kring Västbus/barn och unga i länet behöver ses över. Ett beslut om förändring av strukturen togs i juni 2016 och styrgruppen i sin nuvarande form har därmed upplösts.


Senast uppdaterad: 2018-10-16 15:27