Nyheter

Nyheter

En dialog har förts med huvudmännen kring en förändrad uppdragsbeskrivning för Västbus styrgrupp då arbetet kring Västbus/barn och unga i länet behöver ses över. Ett beslut om förändring av strukturen togs i juni 2016 och styrgruppen i sin nuvarande form har därmed upplösts.


Senast uppdaterad: 2018-10-16 15:27