Viktig info gällande begärda medel i ansökan om projektmedel 2016-2017

I ansökningarna för nystartade projekt samt fortsatt stöd till pågående projekt finns en fråga som heter "Begärda medel". Följande nyckeltal har tagits fram i Skaraborg och ska användas i ansökan.

  • Ett närsjukvårdsteam/100 000 invånare (oavsett ålder)
  • 3,5 hemsjukvårdsläkare/ 100 000 invånare (oavsett ålder)

Senast uppdaterad: 2018-04-18 15:03