Uppdaterade kartor över täckningsgraden för Mobil närvård

I november 2016 kom nyheten om att hela 44 av 49 kommuner i Västra Götaland kommer få Mobil närvård 2017. Slutligt besked om medel för 2017-2018 kommer under januari månad, men redan nu finns uppdaterade kartor över Mobil närvårds täckningsgrad 2017. Både regionala och delregionala kartor finns att tillgå.

Pdf:en nedan innehåller kartor med täckningsgrad för mobilt närsjukvårdsteam och mobil hemsjukvårdsläkare, både för hela regionen samt uppdelat på de fem delregionala vårdsamverkansområdena. Se innehållsförteckning nedan.

Täckningsgrad_Mobil närvård 2017-01-13.pdf

Regional täckningsgrad:

sid 2    Mobilt närsjukvårdsteam
sid 3    Mobil hemsjukvårdsläkare

Delregional täckningsgrad:

sid 4    Skaraborg
sid 5    Fyrbodal
sid 6    Sjuhärad + Mitten Älvsborg
sid 7    SIMBA
sid 8    Göteborgsområdet

 


Senast uppdaterad: 2018-04-18 15:03