Projektledarträff Mobil Närvård 180322

Plats: Elite Park Avenue Hotel, Göteborg

Tid: kl. 09.00 – 15.00

Kaffe och smörgås finns från kl. 08.30

Anmälan till marianne.alard@vgregion.se senast 15 mars. Ange specialkost

Välkomna

Program

09.00 Välkomna och Check-in

09.45 Information – nuläge Karin

10:00 Test Uppföljning/utvärdering Mobil Hemsjukvårdsläkare/Hemsjukvårdsteam och Närsjukvårdsteam – Hur har det fungerat?

11.00 Lärande organisation Dag, Anna

11.20 Utvärdering – Hur arbetar vi med detta? Laget runt

12.00 Lunch

12:45 Patientresor - olika angreppssätt Anna Karlsson, Marianne

13.15 Diskussion utifrån utvärderingsexemplen

14.15 Feedback

14.30 Viktiga parametrar att följa upp

14.45 Check-out och avslut


Senast uppdaterad: 2018-04-18 15:03