Nätverksträff för mobila hemsjukvårdsläkare

Nätverksträff för mobila hemsjukvårdsläkare den 26 oktober, 13:00-16:30, i Göteborg (lokal meddelas senare). Anmälan till marianne.alard@vgregion.se senast den 15 oktober. Vid frågor kontakta Marianne via mejl eller 0733-208 787

Preliminärt Program

13:00 Välkomna! Presentation 

13:50 Satsningen Mobil Närvård

14:20 Hur arbetar vi med hemsjukvårdsläkare inom respektive vårdsamverkansområde - SIMBA, Fyrbodal, Södra Älvsborg (Sjuhärad), Mitten Älvsborg, Göteborg, Skaraborg

15:00 Diskussion. Vinster och utmaningar vi upplevt, samarbete med kommunens hemsjukvård, samverkan med Närsjukvårdsteam m.m

Inklusive fikapaus

15:45 Feedback från diskussionerna

16:30 Avslutning

Anmälan till marianne.alard@vgregion.se   senast 15 oktober. Vid frågor kontakta Marianne via mejl eller 0733-208 787
Välkomna!

Dag Norén och Marianne Alärd


Senast uppdaterad: 2018-04-18 15:03