Analysseminarium för kommun och primärvård onsdag 9 maj

Behövs gemensam uppföljning och utvärdering av sammanhållenvård och omsorg om äldre?

FoU i Väst/GR och Västra Götalandsregionen bjuder in till ett gemensamt analysseminarium för kommun och primärvård kring uppföljning av sammanhållen vård och omsorg om äldre.

Inbjudan


Senast uppdaterad: 2018-04-18 15:03