84 miljoner till breddinförande av Mobil närvård 2017-2018

Den 20 december godkände Hälso- och sjukvårdsstyrelsen, HSS, att 84 mnkr avsätts för fortsatt breddinförande av Mobil närvård i Västra Götaland.

Målsättningen med breddinförandet är att öka tillgången till hembesök av läkare för att de mest sjuka äldre ska få en personcentrerad, trygg och samordnad primär- och specialistvård som präglas av en helhetssyn.

Karin Fröjd, enhetschef Kunskapsbaserad vård, och Rose-Marie Nyborg, strateg Kunskapsbaserad vård, kommer nu gå igenom samtliga ansökningar för att  i mitten av januari ge definitivt besked om hur mycket medel respektive ansökan får.


Senast uppdaterad: 2018-04-18 15:03