Områden för samverkan

Här hittar du aktuella projekt, pågående processer, överenskommelser och annan information som berör samverkan kring vård och omsorg mellan Västra Götalands 49 kommuner och Västra Götalandsregionen.

Samverkan vid in- och utskrivning från sluten vård regionalnivå

Övrigt

Samverkan bedrivs inom en rad ytterligare områden som berör vård och omsorg. Tillsvidare hittar du följande funktioner och processer på egna webbplatser:


Senast uppdaterad: 2019-01-02 11:01