Parter i samverkan

På länsnivå: VGR koncernkontoret och kommunerna genom VästKom.

Västra Götalandsregionen med verksamheterna primärvård, Vårdval Rehab, sjukhus, habilitering och hälsa, tandvård

Kommunerna med verksamheterna kommunal hälso- och sjukvård, äldreomsorg, socialtjänst och elevhälsa


Senast uppdaterad: 2018-05-17 14:12