Vägledning nya nationella riktlinjer schizofreni

Arbetsgrupp till följd av revidering av Nationella riktlinjer för vård och stöd vid schizofreni och schizofreniliknande tillstånd. Gemensam vägledning ska tas fram för att främja tillämpningen. (VVG 2018-06-11)

Elna Persson

Regionutvecklare

Cecilia Axelsson

Processledare

Senast uppdaterad: 2019-01-11 13:53