Utveckling av kunskapsstyrning i samverkan

Uppdraget innebär att ta fram ett förslag till struktur och arbetsformer för en sammanhållen kunskapsstyrning för gemensamma patienter/brukare(VVG 2018-10-17)

Charlotta Wilhelmsson

Processledare Västkom
Telefonnummer

Rose-Marie Nyborg

Strateg
Telefonnummer

Senast uppdaterad: 2019-01-11 13:53