Trygg och säker vård för barn och unga som vårdas utanför hemmet

Nya bestämmelser i HSL och SoL att huvudmännen ska ingå överenskommelse. Uppdraget inkluderar riktlinjer för tand- och hälsoundersökning i samband med placeringen. (VVG 18-08-29)

Gunilla Bothén

Projektledare

Senast uppdaterad: 2019-01-11 13:54