Stärkt brukarmedverkan

Uppdrag inom ramen för Handlingsplan psykisk hälsa, där det anges att 
enskildas (inklusive barn och ungas) upplevelser behöver tas tillvara för att kunna utveckla ett kunskapsbaserat arbetssätt. (VVG 2018-06-11)

 

Sara Svensson

Koordinator, för brukarorganisationerna
Telefonnummer

Lars Alfredsson

Koordinator, för vårdsamverkansgrupperna
Telefonnummer

Ulrika Söderlund

Regionutvecklare
Telefonnummer

Charlotta Wilhelmsson

Processledare Västkom
Telefonnummer

Senast uppdaterad: 2019-01-11 13:54