Överenskommelse om samverkan kring det ofödda barnet

Uppdrag att upprätta en överenskommelse med en gemensam arbetsmodell för att tydliggöra samverkan och ansvarsfördelning utifrån det ofödda barnets skydd och behov. (VVG 2018-06-11)

Tina Andersson

Processledare
Telefonnummer

Senast uppdaterad: 2019-01-11 13:53