Överenskommelse om omhändertagande av avlidna

Uppdrag att ta fram gemensamma riktlinjer kring samverkan och ansvarsfördelning för omhändertagande av avliden. Inkluderar tillgång till bårhusplatser och principer för debitering och ansvarsfördelning. (VVG 2018-06-11)

Rekrytering av processledare pågår.


Senast uppdaterad: 2019-01-11 13:53