Kvinnofridssatsning i Västra Götaland

Statlig satsning på stärkt jämställdhetsarbete regionalt och lokalt 2018-2020. (VVG 2018-06-11)

Tove Corneliussen

Utvecklare Kvinnofrid
Telefonnummer

Ann Wolmar

Utvecklingsledare VKV

Charlotta Wilhelmsson

Processledare Västkom
Telefonnummer

Senast uppdaterad: 2019-01-11 13:54