Kommunal referensgrupp utvecklingsplan vård för barn och unga

Kommunal referensgrupp som ska medverka i framtagande av en regional utvecklingsplan för barn och ungas hälso- och sjukvård i syfte att skapa en jämlik vård för barn och unga där allas perspektiv tas tillvara. (VVG 18-04-19)

Peter Almgren

Projektledare

Senast uppdaterad: 2019-01-11 13:54