Inriktningsdokument integrerade verksamheter inom området psykisk ohälsa, missbruk och beroende

Uppdrag inom ramen för Handlingsplan psykisk hälsa. Inriktningsdokumentet ska utgöra gemensam grund för kommunernas och regionens samverkan kring personer med sammansatta behov i form av integrerade verksamheter/mottagningar. (VVG 2018-06-11)

Eva Hallberg

Samordnare

Senast uppdaterad: 2019-03-18 11:59