Handlingsplan suicidprevention

Uppdrag att ta fram en länsgemensam handlingsplan för suicidprevention, som en del i Handlingsplan psykisk hälsa. (VVG 2018-01-25)

Mia Harty

Processledare (VGR)
Telefonnummer

Titti Walterum

Processledare (VästKom)
Telefonnummer

Lars Paulsson

Processledare (VGR)
Telefonnummer

Senast uppdaterad: 2019-01-21 16:05