Avvikelser i samverkan

Uppdrag att ta fram länsgemensam rutin för hantering av avvikelser i samverkan. (VVG 2017-11-27 och 2018-10-17)

Rekrytering av processledare pågår.


Senast uppdaterad: 2019-01-11 13:55