Workshop 31 jan

Välkomna på workshop kring "lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård.

Genom diskussion och dialog vill vi  fånga upp synpunkter och förbättringsförslag från kommun, primärvård och sjukhus i Södra Älvsborgs när det gäller arbetet med den nya samverkanslagen.

Målgrupp: Ni som arbetar, deltar i planeringar inför utskrivning från sjukhus, arbetar med SAMSA i kommun, primärvård eller sjukhus i Södra Älvsborg.

Plats: Pulsen Konferens, halvdag eftermiddag.

För mer information och anmälan, se inbjudan.


Senast uppdaterad: 2018-10-10 08:54