Uppföljningsdag om" Lagen om samverkan..." 12 april

Lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård, som trädde i kraft 1 januari 2018, blev startskottet för ett omställningsarbete. I Södra Älvsborg är alla vårdgivare delaktiga och arbetar tillsammans i Närvårdssamverkan för att gemensamt sträva efter följsamhet till den nya lagen och ny regional riktlinje och rutin.  Nu kommer Närvårdssamverkan anordna en uppföljningsdag för alla medarbetare, chefer och politiker, så ta chansen och kom och lyssna och ställ frågor!

Datum: 2019-04-12
Tid: 9.00-12.00
 Plats: Pulsen konferens
Se inbjudan för anmälan


Senast uppdaterad: 2018-12-05 11:08