SIP-lots utbildning

SIP-lots utbildning

Samordnad Individuell Plan (SIP) används för att samordna insatser   och ansvar efter den enskildes behov av socialtjänst och hälso- och  sjukvård.    

Nu finns det två tillfällen till hösten att anmäla sig till SIP-lotsutbildning. Det är den 27 november och 5 december mellan kl 9.00-15.00.  Läs mer om innehåll och anmälan i inbjudan

Senast uppdaterad: 2018-09-20 11:39