"Narkotikan"

Heldagskonferens 28 november 2018

Missbrukets påverkan på individ och samhälle sett ur läkares, missbruksvårdens och polisens perspektiv. Se inbjudan och anmälan


Senast uppdaterad: 2018-09-26 09:32