Vårdrelaterade urinvägsinfektioner och katetervård

Utbildning i vårdrelaterade urinvägsinfektioner och katetervård

Torsdagen den 4 oktober och 11 oktober anordnas utbildningar i vårdrelaterade urinvägsinfektioner och katetervård

Klockan 13-00-16.00 på Södra Älvsborgs sjukhus och lokal Elin Odenkrants.

Målet är att sprida kunskap om förebyggande av urinvägsinfektioner. Inbjudan är för dig som jobbar med patienter/vårdtagare som dagligen utsätts för risker att drabbas av urinvägsinfektioner. 

Mer information och anmälan kan du läsa om på ovan länk.


Senast uppdaterad: 2018-08-28 11:29