Fullföljda studier

Fullföljda studier- för liv och framtid!

Folkhälsokommittén/Beredningen för folkhälsa och social hållbarhet välkomnar politiker och tjänstepersoner regionalt och lokalt, representanter från idéburen sektor med flera till 2019 års konferens.

Tisdag den 26 februari 2019 kl 9.30-16.00 på Radisson Blu i Göteborg. Se inbjudan.


Senast uppdaterad: 2018-10-23 10:20