Styrdokument

På denna sida hanteras dokument för Södra Älvsborgs delregion.

Mallar för tex minnesanteckningar, protokoll, powerpoint finns i vänsterkolumnen för att kunna användas till möten och presentationer.

Delregionalt finns dokument som rör Närvårdssamverkan Södra Älvsborg.
Dokument som omfattar "Lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso-och sjukvård" har fått en egen rubrik, då vi anser att dokumentationen är viktig och behöver hittas lätt. Utbildning har getts kring riktlinje och rutin och dessa utbildningsavsnitt hittas på "Webbsändning om Lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård"

Saknar ni dokument kontakta caroline.ml.andersson@vgregion.se


Senast uppdaterad: 2018-11-20 07:47