Representanter Tillfälliga gruppen

Sonja Nilsson, ordförande, Vårdcentralschef Närhälsan Tranemo
Jan Nilsson, Projektledare för SIP
Anna-Lena Ingelhag, Vårdcentralschef Närhälsan Ulricehamn
Ingela Thorell, förvaltare SAMSA
Thomas Enochsson, Vårdplaneringsenheten på SÄS
 Margaretha Wass, sektionsledare SÄS
Linda Augustsson, MAR, Rehab kommun
Helen Nordling, Rehab primärvård
Pernilla Berglund, avdelningschef Herkules vårdcentral
Eva Österlund Hjort, Borås Stad, Socialtjänst
Jenny Karlsson Nylén, Svenljunga kommun, Socialtjänst
Carina Molander-Ivarsson, MAS, Borås stad
Charlotte Bliesener Falkenström, koordinator, Närvårdskontoret
 


Senast uppdaterad: 2018-05-28 09:10