Enkätundersökning

Under april 2018 genomförs en enkätundersökning utifrån att den nya lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso-och sjukvård trädde i kraft  2018-01-01.

Enkäten gäller patienter som varit inskrivna på sjukhus och skrivs ut 16-30 april. (ej patienter som bara varit på sjukhusens akutmottagningar)

Enkäterna är för:

  • Arbetsterapeut och fysioterapeut i hemsjukvarden
  • Enhetschef/samordnare inom hemtjänst, boendestöd eller personlig assistans
  • Primärvårdens rehabmottagningar (vårdval rehab)
  • Sjuksköterska i hemsjukvården

Sammanställningen kommer att publiceras efter den 14 december. Har ni frågor om enkäteterna kontakta Marie Elm, Peter Gustavsson eller Linda Augustsson

Hemsjukvård, sjuksköterska: Marie Elm
 linda.augustsson@mark.se

Rehabilitering (vårdval rehab och hemsjukvård): Linda Augustsson linda.augustsson@mark.se

Socialtjänst: Peter Gustavsson
peter.gustavsson@admin.herrljunga.se


Senast uppdaterad: 2018-11-20 08:10