Arbetsgrupp rehab

Åsa Blixt
Habilitering och Hälsa              

Carina Erlandsson
SÄS psykiatri              

Helen Nordling
Närhälsan, Primärvård

Brita-Lena Johansson
Vårgårda rehab, Primärvård privat aktör

Siv Gustavsson
Herkules rehab, Primärvård privat aktör

Jessica Engkvist 
Borås kommun             

Linda Augustsson
Marks kommun

Virginia Comi
Marks kommun

Petra Andersson
Svenljunga kommun

Lars Björk
SÄS somatik 

Petra Lilja
Hälsobrunnen, Primärvård privat aktör

Anneli Johansson
Älvsborgs rehab, Primärvård privat aktör

Lotta Andersson
Ulricehamns kommun

Ulla Bark
Tranemo kommun

Vakant
Bollebygds kommun

Anna-Lena Hardtmann
Vårgårda kommun och Herrljunga kommun

Jessica Johansson
Active rehab, Primärvård privat aktör


Senast uppdaterad: 2019-03-13 19:40