Nätverksgrupp rehab

Gruppens syfte är att genom samverkan och samordning skapa en patientsäker och kostnadseffektiv förskrivning och hantering av personliga hjälpmedel. Arbetsgruppen för fysioterapi och arbetsterapi anordnar fortbildning hjälpmedelsförskrivning och handledarträffar.

Kontakt

Jessica Engkvist
MAR, Borås stad
jessica.engqvist@boras.se

Minnesanteckningar


Senast uppdaterad: 2019-03-13 19:41