Psykisk ohälsa och funktionsnedsättning

Psykisk ohälsa och funktionshinder

Annelie Vårhall, Enhetschef Resursenheten (sammankallande)
annelie.varhall@vargarda.se

Annika Thordson, Personligt ombud
annika.thordson@vargarda.se

Robert Hagström, Folkhälsosamordnare
robert.hagstrom@vargarda.se

Lilian Olsson, Närhälsan
lilian.olsson@vgregion.se

Åsa Blixt, Habiliteringschef
asa.blixt@vgregion.se

Marianne Fransson, Vårdenhetschef, SÄS
marianne.e.fransson@vgregion.se

Johan Ahlgren, Enhet arbetsmarknad
johan.ahlgren@vargarda.se

Minnesanteckningar


Senast uppdaterad: 2019-01-14 12:42