Psykisk ohälsa och funktionsnedsättning

Psykisk ohälsa och funktionshinder

Eva Wendefors, verksamhetschef individ- och familjeomsorg samt funktionshinder
Katarina Liljeröd, arbetsmarknadsenheten
Maria Fredriksson, psykiatrisjuksköterska
Robert Hagström, folkhälsa
Carina Pålsson, enhetschef IFO förebyggande
Anna Helleland, enhetschef funktionshinder
Maria Fredriksson, psykiatrisjuksköterska
Marie-Louise Gisleskog, LSS-sjuksköterska
Monica Lundberg, arbetsterapeut
Lilian Olsson, Närhälsan Vårgårda Vårdcentral
Kajsa Murro Hagman, ÖVM Vårgårda
Anna-Carin Sjöberg, ÖVM Vårgårda
Susanne Samuelsson, primärvården
Maria Norrman, arbetsförmedlingen

Brukarrepresentant kallas in vid behov

Minnesanteckningar


Senast uppdaterad: 2018-05-28 13:48