Barn och unga

Arbetsgrupp barn och unga

Annelie Vårhall, Enhetschef Resursenheten (sammankallande)
annelie.varhall@vargarda.se

Ann Törneld, Enhetschef BMM
ann.torneld@vgregion.se

Elin Andersson, Enhetschef Utredningsenheten
elin.Andersson@vargarda.se

Elisabeth Hellner, Ungdomsmottagningen
elisabeth.hellner@vgregion.se

Gunlög Hedtjärn, Vårdenhetschef, SÄS
gunlog.hedtjarn@vgregion.se

Jenny Berglund, Närhälsan
jenny.l.berglund@vgregion.se

Johan Nilsson, Närhälsan
johan.b.nilsson@vgregion.se

Johanna Lundén, Barn- och elevhälsochef
johanna.Lunden@vargarda.se

Linda Ödman, Habiliteringschef
linda.odman@vgregion.se

Linnea Hultgren, Närhälsan
linnea.hultgren@vgregion.se

Lisa Claesson, Närhälsan
lisa.holtti.claesson@vgregion.se

Robert Hagström, Folkhälsosamordnade
robert.hagstrom@vargarda.se

Minnesanteckningar


Senast uppdaterad: 2019-01-14 12:49