Barn och unga

Arbetsgrupp barn- och unga

Gruppen är även lokal Västbusgrupp i Vårgårda.

Eva-Stina Premberg Sammankallande, Utredningsenheten
Karolina Hedlund, Tf chef för elevhälsan
Carina Pålsson, IFO-FH
Robert Hagström, Folkhälsa
Anne-Marie Wennerström, Primärvård
Margareta Solbreck, BUP
Susanne Samuelsson, Primärvård
Lotta Callmander

Minnesanteckningar


Senast uppdaterad: 2018-05-28 14:08