Äldre

Arbetsgrupp äldre

Carola Davidsson sammankallande, Vårgårda Kommun
Linnea Larsson, Närhälsan
Gunilla Lindberg, Alingsås Lasarett

Minnesanteckningar