Arbetsgrupp Vårgårda

Lokala arbetsgrupper startas och avslutas av den lokala ledningsgruppen. Frågeställning och tidsram finns beskrivet i uppdragshandlingen. Den lokala arbetsgruppen arbetar med förbättringsfrågor och rapporterar till lokala ledningsgruppen. Brukarmedverkan är en viktig del i de lokala arbetsgruppernas arbete.

I Närvårdsområde Vårgårda finns nedanstående grupper som är kopplade till de olika målgrupperna i Närvårdssamverkan.

Psykisk ohälsa

Äldre

Barn och unga


Senast uppdaterad: 2018-05-28 14:25