Vårgårda

Roland Mattsson

Ordförande ledningsgrupp Vårgårda

Vårgårda närvårdsområde

Närvårdsområde Vårgårda är ett närvårdsområde inom Närvårdssamverkan Södra Älvsborg. Närvårdsområdena utgör grunden för vårdsamverkansarbetet

Vilka samverkansparter finns?

I Närvårdsområde Vårgårda samverkar kommunal vård, skola, omsorg och socialtjänst med utförare av regionens närsjukvård i form av vårdcentraler inom VG primärvård, övrig primärvård, specialiserad sjukvård på sjukhusnivå och habilitering. Alla ingående parter finns länkade till i högerkolumnen.

Så här arbetar vi

Den lokala ledningsgruppen ansvarar för samverkan på lokal nivå. Avvikelsehantering, handlingsplaner, utvärdering och genomförandeplaner är exempel på arbetssätt för att komma till rätta med brister i vårdsamverkan


Senast uppdaterad: 2018-09-13 11:39