Barn och unga

Arbetsgrupp barn och unga

Helena Unosson Familjecentralen, ordförande
Christina Christoffersson, Ungdomsmottagningen
Mikael Odhage, Centrala elevhälsan
Katarina Rademacher, Enhetschef IFO, Barn och ungdom
Annika Frej, Socionom, BUP
Ellika Ericsson, kurator, Närhälsan


Senast uppdaterad: 2018-06-11 08:26